Regulamin sklepu internetowego

www.katarzynasochacka.pl

Jest mi niezwykle miło, że obdarzyłeś/obdarzyłaś nas swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w naszym sklepie.

 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. 

 

Właścicielem i autorem tej strony jest Katarzyna Sochacka i Katarzyna Wiącek prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Teaching Bits Katarzyna Sochacka Katarzyna Wiącek spółka cywilna ul. Niekłańska 35 lok. 1, 03-924 Warszawa, NIP: 1133078504, email : sklep@katarzynasochacka.pl Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 16 DSA.

 

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail sklep@katarzynasochacka.pl lub numerem telefonu  606-79-79-30. Nasz dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. 

Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail sklep@katarzynasochacka.pl . Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 

Życzymy udanych zakupów!

 

§ 1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

 1. Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową;
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową;
 3. Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Przedsprzedaż proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści Cyfrowych do sprzedaży;
 7. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego www.katarzynasochacka.pl/sklep  dostępny pod adresem https://katarzynasochacka.pl/regulamin ;
 8. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.katarzynasochacka.pl i jej rozszerzeniami;
 9. Sprzedawca –  Teaching Bits Katarzyna Sochacka Katarzyna Wiącek spółka cywilna, ul. Niekłańska 35 lok. 1,  03-924 Warszawa NIP:1133078504

10. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

 

11. Treści Użytkownika –  wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez

Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności:

1) opinie o Produktach, Serwisie lub www.katarzynasochacka.pl,

2) komentarze pod treściami dostępnymi w Serwisie,

3) posty w grupach wsparcia lub tematycznych,

4) informacje zawarte w wizytówce Użytkownika widocznej w Serwisie.

12. Umowa umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;

13.Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

– wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

– wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;

– inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 

14.  Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu.

 §2

Postanowienia wstępne

Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych. Kupujący może dokonać zakupu Treści Cyfrowych wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

 

 • dostęp do Internetu,

 

 

 

 • standardowy system operacyjny,

 

 

 • standardowa przeglądarka internetowa,

 

 

 

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

 

 

 • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

 

 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

 

 • standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

 

 

 1. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 2. Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 5. W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
 6. a) w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 7. b) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
 9. a) Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 10. b) do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.                                                                                                 §

 

3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Serwisu. 
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie. 
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym osobom trzecim. 
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera. 
 5. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu. 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 9. W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:
 10. a) dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
 11. b) wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 12. c) udostępnić aplikację związaną ze Serwisem.

 

 • §4. Składanie zamówienia

 

 

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie. 
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.  
 4. Wszelkie opisy Treści Cyfrowych dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 
 5. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Treści Cyfrowych, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6.
 8. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Treści Cyfrowych od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

 

 • §5

 

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

 

 

 • §6

 

Płatność

 

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna i/lub przez przelew bankowy. 
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24.pl. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie. 
 3. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę), która zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 5. Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto
 6. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 
 7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Treści Cyfrowych są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 

 

 • §7

 

 

Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

 

 

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący. 
 3. Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
 4. a) link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
 5. b) konto użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści Cyfrowe lub 
 6. c) dedykowaną stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
 7. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu. 
 8. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy. 
 9. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.    
 10. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej. 
 11. Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie. 
 12. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 13. W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:
 14. a) dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
 15. b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
 16. c) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp. 
 17. d) podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości, 
 18. e) wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
 19. f)     korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
 20. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
 21. a) zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
 22. b) zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
 23. c) Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
 24. W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy. 
 25. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

 

 

§8

 

Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://www.katarzynasochacka.pl/odstapienie-od-umowy/ , jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 • §9

 

 

Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 

 1. Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku Treści Cyfrowych:
 5. a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 6. b) dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§10. 

 

 

 

 

 

Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

 1. Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową. 
 2. Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 3. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

 

 • §11.

 

 

 

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 

1. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 2;
 2. b) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
 3. c) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
 4. d) brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;
 5. e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 6. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 
 7. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 8. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

 

 • §12.

 

 

 Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy 

 

 1. W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
 2. a) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
 3. b) w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,

 

 

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

 

 1. Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • §13. Zwrot Treści Użytkownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
 2. a)  są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
 3. b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
 4. c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 5. d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać. 
 6. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c).

 

 • §14

 

Dane osobowe i pliki cookies

 

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 

2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 

3) obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

 

4) identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 

6) wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 

 1. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego, firma obsługująca płatności online.
 2. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego Mailerlite, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych w USA. Dostawca systemu Mailerlite gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne.
 3. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 4. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 6. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.katarzynasochacka.pl/polityka-prywatnosci/
 • §15

 Opinie

 

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
 3. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 5. a) bez uprzedniego skorzystania ze Serwisu;
 6. b) na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
 7. c) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 8. d) naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 9. e) przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
 10. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 11. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 

 

 • §16

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
 2. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 3. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 4. c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 • §17

 

Reklamacje i wezwania

 

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem  https://www.katarzynasochacka.pl/reklamacja/
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres sklep@katarzynasochacka.pl.
 3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
 6. a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
 7. b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§18 

Niedopuszczalne Treści Użytkownika

 

1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika w Serwisie,

jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka

polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.

2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne

treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są

niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można

zamieszczać Treści Użytkownika, które:

1) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy

zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi

się w ramach Serwisu;

2) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego

modułu tematycznego lub grupy zainteresowań. Przed zamieszczeniem nowej

treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została

zamieszczona wcześniej;

3) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy

techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres

e-mail sklep@katarzynasochacka.pl;

4) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;

5) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedającego, np. promowaniu

konkurencyjnych serwisów internetowych;

6) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych,

marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz

promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;

7) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i

wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

8) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub

pochwalają taką przemoc;

9) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

10) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych,

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na

bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

11) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej

przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej

albo z powodu jej bezwyznaniowości;

12) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak

również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

13) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

14) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

15) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;

16) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

17) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

18) obrażają uczucia religijne;

19) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez

brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;

20) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż

określony w pkt 1 – 19.

 

 

 • §19

Moderacja Treści Użytkownika

Sprzedający w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez

Użytkowników. Sprzedający przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z

zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że nie ma

obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez

Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach

uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników)

lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

2. Sprzedający może stosować zautomatyzowane mechanizmy wykrywania naruszeń w obrębie

Serwisu, co oznacza, że Treści Użytkownika mogą być analizowane pod kątem

potencjalnych naruszeń Regulaminu przez odpowiedni algorytm.

3. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść

Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych

Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z

Serwisu.

4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Sprzedający niezwłocznie

powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające

zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z

Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć

odwołanie na zasadach opisanych w § 21.

6. Sprzedający zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w

sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia

Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedającego.

Jeżeli Sprzedający  poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub

wykroczenia przez Użytkownika, Sprzedający jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia

o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im

danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy

władzy publicznej. zwrócą się do Sprzedającego o udostępnienie danych Użytkownika, w

szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

 

Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie,

pod warunkiem że Sprzedający:

1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach

Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie

o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą

o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub

2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub

uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką

wiedzę lub wiadomość.

§20

Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

 

W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez

Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba

trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Sprzedającego.

Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:

1) drogą e-mailową, na adres sklep@katarzynasochacka.pl

2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie;

 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane

na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:

1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub

dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;

2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak

dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych

przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści

Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju

usługi hostingu;

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących

zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za

związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy

2011/93/UE;

4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub

podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są

prawidłowe i kompletne.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedający niezwłocznie potwierdza

zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres

elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedający

może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie

zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia

najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Sprzedającego,

zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Sprzedającego nastąpi najpóźniej w terminie 14

(słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego

zgłoszenia. Sprzedający przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z

zachowaniem należytej staranności. Sprzedający w celu weryfikacji Treści Użytkownika

może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np.

potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika

potencjalnie naruszają.

5. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedający jest uprawniony do zablokowania Treści

Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.

6. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedający może trwale zablokować lub usunąć Treści

Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie

naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a

po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Sprzedajacy

niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego,

podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Sprzedajacy niezwłocznie

powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści

Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla

swojej decyzji.

8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z

Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika

Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć

odwołanie na zasadach opisanych w § 21.

9. Sprzedajacy zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą

rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności

zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Sprzedajacy.

 • §21
 • Procedura odwoławcza
 • 1. W przypadku, gdy:1) Sprzedający nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze

  strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;

  2) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z

  postanowieniami Regulaminu;

  3) Sprzedający zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z

  Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w

  ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.);

  – Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści

  Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

  2. Każda decyzja Sprzedający związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie,

  które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedający otrzyma nakaz

  związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy11

  publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach

  cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

  1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika,

  uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie

  widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności

  pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne

  środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści

  Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji

  i okres jej obowiązywania;

  2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym

  w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie

  zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy

  na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych

  z inicjatywy Sprzedającego oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość

  zgłaszającego;

  3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania

  zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym

  informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika

  wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych

  środków;

  4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika,

  wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się

  decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie

  uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;

  5) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących

  Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

  3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

  1) na adres elektroniczny sklep@katarzynasochacka.pl;

  2) za pomocą formularza kontaktowego;

  3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby.

  4. Odwołanie powinno zawierać:

  1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;

  2) dane kontaktowe;

  3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedającego była

  błędna i powinna zostać zmieniona.

  5. Po otrzymaniu odwołania Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą

  elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

  6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia

  odwołania.

 • §22
 • Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając

jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Sprzedający może:

1) dokonać blokady konta Użytkownika lub

2) trwale usunąć konto Użytkownika lub

3) zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu lub

4) trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności

Serwisu.

2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi

naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania

te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Sprzedający w stosunku do

Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści

Użytkownika.

3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Sprzedający działa z należytą starannością,

w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw

i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych

funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 1 do 30 dni. Po upływie

przewidzianego okresu Sprzedający zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca

dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.

5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec

którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w

§ 21.

6. Sprzedający zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym

mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację

zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Sprzedającego.

 • §23

 

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
 3. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 
 4. W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich. 
 5. W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera. 
 6. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2024
 8. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się TUTAJ (regulamin do dn. 31.12.2022) , TUTAJ (regulamin do dn. 30.11.2022) i TUTAJ. (regulamin do dn. 31.12.2020) , TUTAJ (regulamin do dn. 16.02.2024)